APK keuring


De Algemene Periodieke Keuring is sinds 1985 een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. De keuring is verplicht voor auto`s van 3 jaar en ouder en dient elk jaar herhaald te worden. Sinds 1996 is voor dieselmotoren de APK uitgebreid met de roetmeting. Een motorvoertuig moet voor de APK aan de minimale veiligheidseisen voldoen. Dit is echter slechts een momentopname. Alle keuringseisen zijn vermeld in een boekwerk dat ieder Apk-keuringstation in zijn bezit heeft. Iedere bevoegde keuringsmeester dient volgens deze richtlijnen te keuren zodat de keuringsuitslag uniform is. De APK is een momentopname en dit houdt in dat de APK geen garantie geeft dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus belangrijk.

Bij de APK keuring wordt uw voertuig o.a. beoordeeld op de volgende onderdelen:

Algemeen Verkeersveiligheid Milieu

Roetmeting: Auto`s met een dieselmotor met een bouwjaar van 1980 of later ondergaan bij de APK een roetmeting. Wij volgen hierbij een voor heel Europa vastgestelde meting. Dieselmotoren van na 1972 zijn erop geconstrueerd om deze meting te kunnen ondergaan mits de onderhoudsbeurten overeenkomstig de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd. Viergastest: Auto`s met een benzinemotor of LPG-motor met een geregelde katalysator met een bouwjaar van 1993 of later moeten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt. Kortom een onafhankelijke, objectieve en betrouwbare keuring aan uw voertuig.

De Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) registreerd APK-keuringsdata en andere gegevens van voertuigen. Op www.rdw.nl kunt u van in Nederland gekentekende voertuigen de APK –datum opvragen. Op deze datum vervalt de geldigheid van de APK-keuring. Als uw voertuig keuringsplichtig is, moet deze voor de APK-vervaldatum goedgekeurd worden. Ook kunt u op deze pagina een aantal technische gegevens van het voertuig opvragen, zoals het merk, de kleur en de datum van eerste toelating. Deze gegevens geven op geen enkele wijze inzicht in wie de eigenaar van het voertuig is. Persoonsgegevens worden alleen aan autoriteiten en belanghebbenden verstrekt die hier binnen wettelijk vastgestelde kaders recht op hebben. U kunt de voertuiggegevens online raadplegen door het kenteken in te voeren en op zoeken te klikken. Als u een APK-vervaldatum teruggemeld krijgt, is dat de meest actuele APK- vervaldatum die de RDW geregistreerd heeft. Deze datum kan in het verleden liggen. De gegevens worden dagelijks vernieuwd. De informatie is dus minimaal 1 dag oud. Als u geen APK-vervaldatum teruggemeld krijgt, dan is er op dit moment geen APK-datum bekend. Ook hiervoor geldt dat deze informatie minimaal 1 dag oud is. De RDW controleert steekproefsgewijs zo`n 3 procent van de auto`s die een APK-keuring ondergaat. Als het resultaat van zo`n steekproef afwijkt van het oorspronkelijke keuringsresultaat, kan het een dag langer duren voor dit in deze database is verwerkt. De vervaldatum APK wordt dan bepaald aan de hand van de datum op het keuringsbewijs dat de steekproefcontroleur uitschrijft. Van alle voertuiggegevens die worden getoond, kunt u lezen wat de betekenis is. U klikt hiervoor op de Informatie-button.